Tìm hiểu về đúc áp lực

Đúc áp lực có đặc điểm sau:

v Ưu điểm

– Đúc được vật đúc phức tạp, thành mỏng (1¸5mm) đúc được các loại lỗ có kích thước nhỏ.

– Độ bóng và độ chính xác cao.

– Cơ tính vật đúc cao nhờ mật độ vật đúc lớn.

– Năng suất cao nhờ điền đầy nhanh và khả năng cơ khí hóa thuận lợi.

v Nhược điểm

– Không dùng được thao cát vì dòng chảy có áp lực. Do đó hình dạng lỗ hoặc mặt trong phải đơn giản.

– Khuôn đúc áp lực chóng bị mài mòn do dòng chảy có áp lực của hợp kim ở nhiệt độ cao.

Trên hình 9.5 giới thiệu sơ đồ nguyên lý máy đúc áp lực kiểu píttông có buồng ép nguội.

Hợp kim lỏng đã định lượng cho vào khuôn ép (P2) – hình 9.5 – a.

Khi píttông ép (P1) thực hiện hành trình ép (Hình 9.5 – b), hợp kim lỏng T ép lên píttông (P2) đi xuống. Cửa (D) sẽ dẫn hợp kim lỏng qua rãnh dẫn vào lòng khuôn (4). Khuôn đúc gồm hai phần, phần tĩnh và phần động (F1, F2) có cơ cấu đóng mở. Vật đúc sau khi đông đặc được lấy ra theo phần động của khuôn. Lúc này píttông P2 thực hiện sự dịch chuyển ngược để lấy phần hợp kim thừa (5) khỏi miệng xilanh, vật đúc (O) được lấy ra nhờ phần động (V)  và lại chuẩn bị cho hành trình ép tiếp theo.

Tìm hiểu về đúc áp lực