Phân loại máy dập dựa theo chức năng

Máy kiểm soát hành trình : hay còn gọi máy dập cơ học, chức năng của các máy này phụ thuộc vị trí và chuyển động của búa dập. Trong suốt chu trình làm việc, búa dập luôn tiếp xúc với nguồn cấp năng lượng. Các máy loại này còn có thể phân loại nhỏ hơn thành

Phân loại máy dập dựa theo chức năng

Các loại máy dập có thể được phân loại dựa theo chức năng như sau:

– Máy sinh năng lượng : năng lượng sinh ra một cách đột ngột, tức thời. Năng lượng dự trữ được sử dụng cạn kiệt sau mỗi chu kì làm việc. Ví dụ như các loại búa được sử dụng với nguyên tắc “rơi tự do”. Tuy nhiên, đôi khi hiệu quả có thể được cải thiện nếu sử dụng thêm hơi nước hoặc khí nén. Nguồn cấp năng lượng cho búa được ngắt tạm thời khi búa dập được thả rơi cho mỗi chu kì làm việc

– Máy sinh lực : máy này sinh ra lực nhât định không phụ thuộc vị trí của búa dập. Đại diện phố biến nhất là các máy thủy lực

– Máy kiểm soát hành trình : hay còn gọi máy dập cơ học, chức năng của các máy này phụ thuộc vị trí và chuyển động của búa dập. Trong suốt chu trình làm việc, búa dập luôn tiếp xúc với nguồn cấp năng lượng. Các máy loại này còn có thể phân loại nhỏ hơn thành:

Máy dập điều khiển bằng một tay quay hoặc ổ đĩa lệch tâm. Ổ quay đơn là một loại rất phổ biến, với loại máy dập khớp nối thì sử dụng tay quay kéo dài.

Máy dập dựa trên trục cam: được sử dụng với trọng tải thấp.