Đặc điểm và chức năng của miệng phun trong hệ thống kênh dẫn nguội

Miệng phun nhựa:

Miệng phun là phần nằm giữa kênh dẫn nhựa và lòng khuôn.

– Khi thiết kế miệng phun cần chú ý các điểm sau:

+ Miệng phun cần phải đặt ở vị trí sao cho dòng nhựa chảy vào
nơi có bề dày thành lớn nhất đến nhỏ nhất để vật liệu có thể
điền đầy sản phẩm.

+ Vị trí miệng phun tối ưu sẽ tạo dòng nhựa chảy êm.

+ Đặt miệng phun ở vị trí không quan trọng của sản phẩm vì
nơi đặt miệng phun có khuynh hướng tồn tại ứng xuất dư
trong quá trình gia công.

+ Miệng phun cần đặt ở vị trí sao cho có thể tống hết không khí
ra khỏi lỗ thoát hơi mà không tạo bọt khí trong sản phẩm.

+ Đặt miệng phun sao cho không để lại đường hàn, nhất là khi
sử dụng nhiều miệng phun.

+ Đối với các vật tròn, trụ cần đặt miệng phun tại tâm để duy trì
tính đồng tâm.

+ Miệng phun thường được giữ ở kích thước nhỏ nhất và được
mở rộng nếu cần thiết. Tuy nhiên, cần xem xét để hạn chế
thời gian thực hiện thêm nguyên công cắt và tránh tạo vết
trên sản phẩm.

 

Đặc điểm và chức năng của miệng phun trong hệ thống kênh dẫn nguội