Công nghệ đúc Furan

Công nghệ Furan sử dụng máy gia công CNC, máy xung, máy cắt dây. Khuôn đúc được chế tạo trên dây truyền đồng bộ (xả cát – rung khuôn – làm phẳng – chờ đóng rắn – tháo mẫu).

Trong công nghệ Furan, nhựa Furan đóng vai trò quan trọng nhất. Nhựa furan (Furan resin) là một hợp chất polymer với các thành phần: 75% Furfurylalcohol + 11% Formaldehyde + 9% Ure + 5% Nước.Tỷ lệ giữa 2 thành phần Formaldehyde và Urê sẽ ảnh hưởng đến thời gian đông cứng và độ bền của hỗn hợp Furan.

Công nghệ đúc Furan

Thành phần Furfurylalcohol (FA) sẽ ảnh hưởng đến tính chất chịu nhiệt của hỗn hợp. Đó là lý do khi đúc thép thành phần FA nhiều khi phải lên đến 90% và Nitơ không được quá 1% vì nhiều Nitơ sẽ gây rỗ khí khi đúc thép.