Cấu trúc và chức năng của hệ thống Hot Runner

Một hệ thống HR gồm các thành phần sau:

– Bạc cuống phun (Sprue bushing).

– Kênh dẫn phân phối nhựa tới các vòi phun (Manifold).

– Vòi phun (Nozzle).

– Miệng phun (Gate).

Cấu trúc và chức năng của hệ thống Hot Runner