Các loại máy dập phân loại theo nguồn cấp năng lượng

Các loại máy dập dựa theo cơ chế sinh công có thể được phân loại như sau:

– Loại cơ học: lực cơ học được truyền động qua các chi tiết cơ học như trục cam hay đòn bẩy

– Loại thủy lực: sử dụng áp suất của nước hoặc các loại chất lỏng khác

– Loại hơi nước: sử dụng hơi nước áp suất cao

– Loại khí nén: không khí áp suất cao

– Loại dùng điện từ trường: búa được truyền động bằng lực điện từ trường

Các loại máy dập phân loại theo nguồn cấp năng lượng